na

Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 74
Trước & đúng hạn: 74
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/01/2023 15:44:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ LỢI- HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Đoàn Duy Việt - Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: Xã Lê Lợi, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203715004

Email: ubndxaleloigialoc@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 24
Tất cả: 140,315