na
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 410
Trước & đúng hạn: 410
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/07/2022 09:15:29)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ LỢI- HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Đoàn Duy Việt - Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: Xã Lê Lợi, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203715004

Email: ubndxaleloigialoc@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 12
Tất cả: 30,849